Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

A www.eletpark.hu honlap (a továbbiakban: ’Eletpark’ )  Varju Vilmos e.v. (székhely: 7759 Lánycsók, Mátyás u. 59., Nyilvántartásba vételi okirat száma: 37635483 Adószáma: 66685773-1-22, elérhetősége: eletpark@gmail.com, a továbbiakban: Szolgáltató) tulajdona.

A honlap

A Szolgáltató által biztosított honlap célja, olyan online felület biztosítása, ahol a végleg elköszönt példaértékű embertársakat összegyűjthetjük. Emléküket méltón megőrizzük.

A felhasználók emlékoldalakat készíthetnek, kizárólag elhunyt szeretteiknek- hozzátartozóiknak. Keresgélhetnek emlékoldalak között.
A honlapon található emlékoldalak és egyéb informális anyagok, bejelentkezés nélkül is megtekinthetőek bárki által térítés mentesen.

A honlap használata „ingyenes” rendszerben működik. Mindenki képes ingyenesen regisztrálni és létrehozni egy gyönyörű és méltó emlékoldalt elhunyt szeretteinek.

A Felhasználó - aki megtekinti, és használója az oldalnak függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem – a jelen Általános szerződési feltételeket és Adatkezelési szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Emlékoldal készítése, kapcsolattartási adatok elérhetősége

Az emlékoldalak megjelentetéséhez „támogatói űrlap” kitöltése és beküldése szükséges.
Kizárólag olyan természetes személy csinálhat emlékoldalt és válhat szerkesztővé, aki betöltötte a 14. életévét.

A felhasználók bármikor kérhetik emlékoldalaik inaktiválását, a Szolgáltató a kérés beérkezésétől számított öt napon belül inaktívvá teszi a profilt. Ez nem jeleni a támogatás visszaigénylését. A faültetés megtörténte után a a telepítés összege semmilyen formában nem igényelhető vissza a felhasználó részére.

Megjelentetés feltételei

A megemlékezések, képek és minden egyéb felületek megfelelőségét, az adatok helytállóságát a Szolgáltató ellenőrzi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen adat, információ, kép vagy illusztráció megjelentetését visszautasítsa vagy később törölje a rendszerből mindenfajta a szolgáltatóra negatív következmény nélkül, kiváltképp amennyiben az a hatályos jogszabályokba ütközik, sérti vagy sértheti más jogos vagy méltányolható érdekét, az emberi méltóságot, irreleváns, hiányos félrevezető vagy valótlan adatokat tartalmaz.

A szolgáltató, mint szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal az oldalon rögzített vélemények vagy információk képi és egyéb anyagok tartalmáért, minőségéért.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó irányába megtagadja, illetőleg minden további értesítés nélkül törölje azon tartalmakat, amelyek a honlap használatára vonatkozó rendelkezéseket sértik.

A Szolgáltató célja, amit a Rólunk menüpontban leírt az alapító. Mindent annak rendel alá és kitart mellette.

Felelősség

A Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű, igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

Felhasználó a honlapot kizárólag a saját felelősségére és a lehetséges kockázatok ismeretében használhatja, a közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információkért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért, így különösen de nem kizárólagosan ha a kár a honlap használatából következik, a szolgáltatás nem elérhető, jogosulatlan, rosszindulatú hozzáférés esetén vagy ha a kár harmadik fél fellépésére vezethető vissza.

Ha bárki követeléssel lép fel a Szolgáltató ellen, bármely felhasználó kapcsán, akkor a felhasználó köteles minden okozott kárt, veszteséget és költséget a Szolgáltatónak megtéríteni.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az általa nyújtott szolgáltatások körét, illetőleg jelen Felhasználási feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Joghatóság

Jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Pest Megyei Központi Kerületi Bíróságnak áll fenn kizárólagos illetékessége, a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. A Felhasználási feltételek a honlapon magyar nyelven elérhető.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-882362015